• 05
  • 04
  • 02
  • 03
  • 06
  • 10
  • 09
  • 08
1/8

1930s Burleigh Ware Art Deco 咖啡杯壺組

Regular price
NT$ 4,000.00
Regular price
NT$ 0.00
Sale price
NT$ 4,000.00

1930s Art Deco 咖啡杯壺、茶壺杯組,
快百年的歷史,盤子、壺上面的小藍點有些脫落,
不影響使用,還是依然優雅,
整組包含:
茶壺 高約21 cm x1
茶杯 5.5 x 7 cm x4
小盤 12 x 12 cm x3
共8項
-------------------------------
以下分售
糖壺(無把手) 高5 x 直徑10 cm x1
牛奶壺(有把、壺嘴) 高6.5 x 直徑8 cm x1

✥ 古董商品帶有使用痕跡,若要求完美,請勿下單 ✥ 

made in England