• 1-1
  • 1-3
  • 1-2
  • 1-4
  • 1-5
1/5

Alfred Meakin 英國盤

Regular price
NT$ 1,300.00
Regular price
NT$ 0.00
Sale price
NT$ 1,300.00

1930s
英國大盤,盤子中間有一圈浮雕小花,邊緣的金邊為手繪,
背面有一小塊磕碰(如圖),不影響使用。

✥ 古董商品帶有使用痕跡,若要求完美,請勿下單 ✥ 

/ 尺寸 /
25.5cm x 23.5cm

made in England